Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy základní školy - odložen na 8. 4. 2020

Typ: ostatní | náš tip
Zápis do 1. třídy ZŠ Poříčany proběhne elektronicky v době od 1. 4. do 8. 4. 2020

Pokyny najdete po otevření celého textu.Způsob zápisu:

Níže si stáhněte potřebné dokumenty.

  • Tyto elektronicky, nebo ručně vyplníte a zašlena na e-mailovou adresu zsporicany@zsporicany.cz. Potvrzení o přijetí dostanete e-mailem společně s registračním číslem.
  • Nebo tyto dokumenty v obálce přinesete do školy v pracovní dny mezi 08:00 - 12:00 hodin. - I v tomto případě si počkáte na registrační číslo.
  • Nebo dne 8. 4. 2020 tyto dokumenty vyplníte ve škole v době od 08:00 do 14:00 hodin. (NEDOPORUČUJEME).

 

Zašlete:

  1. Žádost o přijetí dítěte ke studiu - dokument nazvěte "Přijetí Jméno Příjmení"

dokument ve formátu word

dokument ve formátu pdf

  1. Žádost o odklad (do konce dubna doložit výsledky vyšetření - přinést osobně).

dokument ve formátu word

dokument ve formátu pdf

  1. Kopii rodného listu dítěte.

 

Kritéria přijetí:
1. Kapacita školy
2. Trvalé bydliště v Poříčanech
3. Trvalé bydliště ve spádových obcích (jeli dítě na seznamu od místního zastupitelstva).
4. Sourozenec ve škole
5. MŠ v Poříčanech

6. Losem
 

Výsledek zápisu najdete v podsekci ZÁPIS ZŠ

"Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa."
 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 3. 2019
Poslední aktualizace: 20. 3. 2020 09:54
Autor: Správce Webu