Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy základní školy - VÝSLEDKY

Typ: ostatní | náš tip
Výsledky zápisu najdete po otevření celého textu.Výsledky zápisu do 1. třídy na ročník 2020/2021

Přijati do školy:

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39.

Studium v zahraničí: přijat

Odklad udělen:

18

Ostatní odklady jsou uděleny podmínečně. Do začátku výuky musí být žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa."

25, 27, 29, 36, 40

 

 

 

Způsob zápisu:

Níže si stáhněte potřebné dokumenty.

  • Tyto elektronicky, nebo ručně vyplníte a zašlena na e-mailovou adresu zsporicany@zsporicany.cz. Potvrzení o přijetí dostanete e-mailem společně s registračním číslem.
  • Nebo tyto dokumenty v obálce přinesete do školy v pracovní dny mezi 08:00 - 12:00 hodin. - I v tomto případě si počkáte na registrační číslo.
  • Nebo dne 8. 4. 2020 tyto dokumenty vyplníte ve škole v době od 08:00 do 14:00 hodin. (NEDOPORUČUJEME).

Pokud žádáte o odklad, pošlete vyplněnou žádost o odklad. Pokud jste ještě neabsolvovali vyšetření ŠPP, pokusíme se jej domluvit jako škola, ale to vás nezbavuje povinnosti snažit se někde do poradny dostat. Náš smluvní psychopog nemusí být k dispozici.

Zašlete:

  1. Žádost o přijetí dítěte ke studiu - dokument nazvěte "Přijetí Jméno Příjmení"

dokument ve formátu word

dokument ve formátu pdf

  1. Žádost o odklad (do konce dubna doložit výsledky vyšetření - přinést osobně).

dokument ve formátu word

dokument ve formátu pdf

  1. Kopii rodného listu dítěte.

 

Kritéria přijetí:
1. Kapacita školy
2. Trvalé bydliště v Poříčanech
3. Trvalé bydliště ve spádových obcích (jeli dítě na seznamu od místního zastupitelstva).
4. Sourozenec ve škole
5. MŠ v Poříčanech

6. Losem
 

"Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa."
 


Přílohy

Vytvořeno: 21. 3. 2019
Poslední aktualizace: 20. 4. 2020 08:42
Autor: Správce Webu