Navigace

Obsah

Plán akcí na rok 2018/2019

změny jsou zvýrazněny

27.8.2018 Zahájení přípravného týdne.

27.8.2018; 
08:00 - 14,00 hod

Zdravotní příprava pro všechny pedagogy.
28.8.2018
08:30 - 11:00 hod
Porada - koncepce práce na školní rok 2018/2019.
29.8.2018 v 16:00 hod. Zahajovací informativní schůzka pro rodiče 1. třídy MŠ. Budova "B".
30.8.2018 v 15:30 hod. Zahajovací informativní schůzka pro rodiče 2. třídy MŠ.
30.8.2018 v 16:00 hod. Zahajovací informativní schůzka pro rodiče 3. třídy MŠ.
31.8.2018 v 08:00 hod. Poučení o BOZP - všichni zaměstnanci školy.
3. 9. 2018 v 08:00 hod. Slavnostní zahájení školního roku – výuka do 09:30.
4. - 5. 9. 2018 Seznámení žáků s průběhem roku, bezpečnostní opatření, volba třídní samosprávy, tvorba třídních pravidel, rozvrh hodin, školní řád, omluvenky. 
5. 9. 2018 v 08:45 hod. První zasedání školního parlamentu.
6. - 7. 9. 2018 Kurz první pomoci pro všechny žáky.
od 10. 9. 2018 Vyučování podle rozvrhu.
23. - 27. 9. 2018  6. třída - adaptační kurz - POVINNÉ !!!

12. 9. 2018 

v 16:00 hod.

Rodičovské schůzky: volba zástupců do spolku rodičů a přátel školy, souhlas s uveřejňováním foto na internetu, souhlas s diagnostikou tříd, seznámení se školním řádem, průběh školního roku, způsob omlouvání žáků, pomůcky, pracovní sešity.
13. 9. 2018 Zahájení plaveckého kurzu 2. třídy. Každý čtvrtek 12:30 - 14:00 hodin do 15. 11. 2018.
27. 9. 2018 Sportovní den – Svatováclavský přespolní běh třídních družstev.
10. 10.  v 16:00 Zasedání školské rady – schválení „Výroční zprávy školy“.
12. 10. - 13. 10. 2018 Výjezdní zasedání zaměstnanců školy. 
24. 10. 2018
od 16:00 hod
Zahradní akce ke 100. výročí vzniku ČSR. Akce s překvapením.
26.10. 2018 100 výročí vzniku ČSR - projektový den - odkaz T.G.Masaryka
27. 10. - 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny - nástup do školy 31. 10. 2018
14.11.2018 od 13:00 h. Pedagogická rada – hodnocení 1. čtvrtletí
14.11.2018 v 16:00 h. Třídní schůzky, devátá třída schůzka s kariérovým poradcem
4. 12. 2018 od 16:00 Charitativní bazárek + akce s překvapením.
5.12.2017 Mikuláš – organizují žáci 9. třídy
14. 12. 2018 Informace rodičům o prospěchu žáků s ohroženým prospěchem
15. 12. 2018 Adventní koncert v kostele
17. 12. 2018 od 16:00 Vánoční besídka 1. třídy MŠ
18. 12. 2018 Vánoční besídka 2. třídy MŠ
19. 12. 2018 Vánoční besídka 3. třídy MŠ
20. 12. 2018 Zpívání koled – Vánoce ve třídách
20. 12. 2018 Vyhodnocení roku, společné posezení zaměstnanců školy a důchodců.
21.12.2018 Ředitelské volno, MŠ uzavřena.
22.12. - 2.1. 2019 Vánoční prázdniny. Nástup do školy ve čtvrtek 3.1.2019.

16.1.2019
od 14:00 hod.

Pedagogická rada – uzavření hodnocení 1. pololetí
20. 1. – 26. 1. 2019 Lyžařský výcvik 7. třída a zájemci od 6. třídy. 
31.1.2019 Vysvědčení.
1. 2. 2019 Pololetní prázdniny. Nástup do školy v pondělí 4. 2. 2019.
2. 3. - 10. 3. 2019 Jarní prázdniny. Nástup do školy 11. 3. 2019.
20. 3. 2019 Den otevřených dveří ZŠ i MŠ.
3. 4. 2019 
14:00 - 18:00
Zápis do 1. třídy základní školy.
12. 4. 2019 Zahájení plaveckého kurzu 3. tříd, každý pátek 12:30 až 14:00 hodin až do 21. 6. 2018
18. 4. - 22. 4. 2019 Velikonoční prázdniny. Nástup do školy v úterý 23.4.2019.

24. 4. 2019
13:00 hod.

Pedagogická rada - uzavření klasifikace 3. čtvrtletí.
24. 4. 2019 od 16:00 h. Rodičovské schůzky.
2. 5. 2019 Projekt - dopravní výchova + školní kolo dopravní soutěže pro žáky 4. až 8. třídy.
2. 5. 2019 13:00-17:00 Zápis do MŠ.
24. 5. 2019 Informace rodičům o prospěchu žáků s ohroženým prospěchem.
31. 5. 2019 Den dětí - sportovně zábavný den.
V termínu od 
27. 5. do 17. 6. 2019
Škola v přírodě – při zájmu nad 75% ve třídě. Zájem nutno projevit na první rodičovské schůzce.
Od 1. 6. do 18. 6. 2019 Termín třídních výletů.
12. 6. 2019 - 16:00 hodin Setkání s rodiči budoucích prvňáčků.
18. 6. 2019 7. ročník soutěže SPORTOVNÍ RODINA – sportování rodičů s dětmi.
24. 6. 2019 od 13:00 Pedagogická rada – KONEČNÁ UZÁVĚRKA ZNÁMEK.
25. 6. 2019 –
28. 6. 2019
Odevzdávání učebnic, předávání nových učebnic, oprava nábytku, příprava tříd na předání.
26. 6. 2019 v 16:00 Rozloučení s předkoláky.
27. 6. 2019 v 16:00 Slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy.
28. 6. 2019 Vysvědčení.
29.6. – 1. 9. 2019 Hlavní prázdniny.
1. 7. - 31.8. 2019 Rekonstrukce MŠ
12. 7. 2019 Ukončení provozu MŠ.
2. 9. 2019 Zahájení nového školního roku.

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

27. 9. 2017 začátek od 09:00, délka 240 minut
Místo konání: Les mezi Poříčanama a Chrástem
Dne 27. 9. 2017 se uskuteční již 10. ročník Svatováclavského běhu.
Soutěžit se bude podobně jako v minulých letech v pětičlenných družstvech.

Pokud můžete, přijďte své potomky povzbudit. celý text

21. 6. 2017 začátek od 15:30
Místo konání: Základní škola

Akce je vhodná pro děti

5. ročník sportování rodičů s dětmi se rychle blíží.
Sejdeme se 21. 6. v 15:30 hodin celý text

pozvánka
31. 5. 2017 začátek od 16:00, délka 90 minut
Místo konání: Základní škola
Dne 31. 5. 2017 proběhne den otevřených dveří s prohlídkou nových prostor a kulturním vystoupením. celý text