Navigace

Obsah

Plán akcí na rok 2019/2020

změny jsou zvýrazněny

26.8.2019 Zahájení přípravného týdne.
28.8.2019
08:30 - 11:00 hod
Porada - koncepce práce na školní rok 2019/2020.
29.8.2019 v 16:00 hod. Zahajovací informativní schůzka pro rodiče 1. třídy MŠ. Budova "C".
30.8.2019 v 08:00 hod. Poučení o BOZP - všichni zaměstnanci školy.
2.9.2019 v 08:00 hod. Slavnostní zahájení školního roku – výuka do 09:30.
3. - 4. 9. 2019 Seznámení žáků s průběhem roku, bezpečnostní opatření, volba třídní samosprávy, tvorba třídních pravidel, rozvrh hodin, školní řád, omluvenky. 
3.9.2019 v 16:30 hod. Zahajovací informativní schůzka pro rodiče 2. třídy MŠ.
3.9.2019 v 17:00 hod. Zahajovací informativní schůzka pro rodiče 3. třídy MŠ.
4.9.2019 v 08:45 hod. První zasedání školního parlamentu.
od 5.9.2019 Vyučování podle rozvrhu.

11.9.2019 v 17:00 hod.

 

Rodičovské schůzky: volba zástupců do spolku rodičů a přátel školy, souhlas s uveřejňováním foto na internetu, souhlas s diagnostikou tříd, seznámení se školním řádem, průběh školního roku, způsob omlouvání žáků, pomůcky, pracovní sešity.
12. 9. 2019 Zahájení plaveckého kurzu 2. třídy. Každý čtvrtek 12:55 - 13:55 hodin do 19. 12. 2019.
17. 9. 2019 09:00 hod. Máme rádi zvířátka - MŠ "C" - předškoláci.
01.10. 2019 Sportovní den – Svatováclavský přespolní běh třídních družstev.
9. 10. 2019 v 16:00 Zasedání školské rady – schválení „Výroční zprávy školy“.
25. 10. 2019 Ředitelské volno. Učitelé školení ČŠI.
26. 10. - 30. 10. 2019 Podzimní prázdniny - nástup do školy 31. 10. 2019
13.11.2019 od 13:00 h. Pedagogická rada – hodnocení 1. čtvrtletí
13.11.2019  Třídní schůzky, devátá třída schůzka s kariérovým poradcem
4. 12. 2019 od 16:00 Charitativní bazárek + akce s překvapením.
5.12.2019 Mikuláš – organizují žáci 9. třídy
11.12. 2019 12:00 hod. Školení pedagogického sboru - Postavení asistenta pedagoga ve školském systému.
13. 12. 2019 Informace rodičům o prospěchu žáků s ohroženým prospěchem
14. 12. 2019 Adventní koncert v kostele
16. 12. 2019 od 16:00 Vánoční besídka 1. třídy MŠ
17 12. 2019 Vánoční besídka 2. třídy MŠ
18. 12. 2019 Vánoční besídka 3. třídy MŠ
19. 12. 2019 Vyhodnocení roku, společné posezení zaměstnanců školy a důchodců.
20. 12. 2019 Zpívání koled – Vánoce ve třídách
21.12. - 5.1. 2020 Vánoční prázdniny. Nástup do školy v pondělí 6.1.2019.

15.1.2020
od 14:00 hod.

Pedagogická rada – uzavření hodnocení 1. pololetí
19. 1. – 25. 1. 2020 Lyžařský výcvik 7. třída a zájemci od 6. třídy. Penzion pod Severákem
30.1.2020 Vysvědčení.
31. 1. 2020 Jednodenní pololetní prázdniny. 
26. 2. 2020 Zahájení plaveckého kurzu 3. tříd, každou středu 11:55 – 12:55 hod. 23. 6. 2020
7. 3. - 15. 3. 2020 Jarní prázdniny. Nástup do školy 16. 3. 2020.
23. 3. 2020 "Cestovatelsko geografický program"
1. 4. 2020 
14:00 - 18:00
Zápis do 1. třídy základní školy.
8. 4. 2020 13:00 hod. Pedagogická rada
8. 4. 2020  Rodičovské schůzky.
9. 4. - 13. 4. 2020 Velikonoční prázdniny. Nástup do školy v úterý 14.4.2020.

16. 4. 2020 10:00 hod.

Školní kolo Target sprintu pro žáky 7. a 8. třídy.
30. 4. 2020 Projekt - dopravní výchova + školní kolo dopravní soutěže pro žáky 4. až 8. třídy.
6. 5. 2019 14:00-17:00 Zápis do MŠ.
29. 5. 2020 Informace rodičům o prospěchu žáků s ohroženým prospěchem.
V termínu od 
27. 5. do 17. 6. 2020
Škola v přírodě – při zájmu nad 75% ve třídě. Zájem nutno projevit na první rodičovské schůzce.
Od 1. 6. do 18. 6. 2020 Termín třídních výletů.
10. 6. 2020 - 16:00 hodin Setkání s rodiči budoucích prvňáčků.
17. 6. 2019 16:00 hod 8. ročník soutěže SPORTOVNÍ RODINA – sportování rodičů s dětmi.
22. 6. 2020 od 13:00 Pedagogická rada – KONEČNÁ UZÁVĚRKA ZNÁMEK.
22. 6. 2020 –
25. 6. 2020
Odevzdávání učebnic, předávání nových učebnic, oprava nábytku, příprava tříd na předání.
24. 6. 2020 v 16:00 Rozloučení s předkoláky.
25. 6. 2020 v 16:00 Slavnostní rozloučení se žáky 9. třídy.
26. 6. 2020 Vysvědčení.
29. 6. - 10. 7. 2020 Příměstský tábor při ZŠ
29.6. – 30. 6. 2020 Ředitelské volno ZŠ
1. 7. - 31.8. 2020 Prázdniny
10. 7. 2020 Ukončení provozu MŠ.
1. 9. 2020 Zahájení nového školního roku.

 

Archiv akcí

Omezit výpis akcí na


Datum konání: calendar calendar

pozvánka
31. 5. 2017 začátek od 16:00, délka 90 minut
Místo konání: Základní škola
Dne 31. 5. 2017 proběhne den otevřených dveří s prohlídkou nových prostor a kulturním vystoupením. celý text