Navigace

Obsah

Nabídka kroužků pro ZŠ na školní rok 2018/2019

Hudební blok:

Kytara

Lektor: Mgr. Zuzana Vaníčková

Termín: úterý 14.00 – 14.45 hod. (pokračování loňského kroužku)

              pondělí 14.00 – 14.45 hod. (pokročilí)

Cena: 50 Kč/lekce

 

Zpěv pro 1. a 2. třídy

Budeme se věnovat hlasové výchově, zpívání lidových i umělých písniček a hraní na orffovy nástroje a na boomwhackers.

Lektor: Mgr. Zuzana Vaníčková

Termín: úterý 12.30 – 13.15 hod.

Cena: ZDARMA

 

Pěvecký sbor

Lektor: Mgr. Zuzana Vaníčková

Termín: čtvrtek 15.00 -16.00 hod.

Cena: zdarma

 

Flétna pokročilí

Lektor: Mgr. Zuzana Vaníčková

Termín: středa 14.00 – 14.45 hod.

Cena: 50 Kč/lekce

 

Tvořivý blok:

Kreativ

Kroužek je určen pro 1. – 4. ročník.

Lektor: Markéta Turecká

Počet: 6 – 8 dětí
Termín: úterý 15.15 – 16.45 hod.
Cena:  120 Kč/lekce

 

Keramika

Kroužek je určen pro 1. – 4. ročník.

Lektor: Bc. Jana Hozmanová

Termín: úterý 15.20 – 17.00 hod.
Počet: max. 10 dětí

Cena: 120 Kč/ lekce

 

 

Výtvarka1:

Děti si vyzkoušejí nejrůznější výtvarné techniky a na podzim i z jara práce v plenéru (školní zahrada a přilehlé okolí) Půjde o spolupráci dětí různých věkových skupin a všechny hotové práce si děti mohou odnést.  

Lektor: Svatava Türke

Termín: pondělí od 13:30 až 15:30

Cena: 50 Kč/lekce

Výtvarka 2:

Kurz určený pro všechny (děti i rodiče) se zájmem o výtvarno s cílem se zdokonalit v kresbě zátiší, portrétu i figury s užitím technik mokrých i suchých a dle zájmu a prostoru si vyzkoušet základy počítačové grafiky

Lektor: Svatava Türke

Termín: pondělí od 15:30 až 17:00

Cena: 50 Kč/lekce

 

Jazykový blok:

Angličtina hrou (určeno pro žáky 2. a 3. ročníku)

Kroužek je zaměřen na rozvoj a fixování slovní zásoby formou her v anglickém jazyce, s využitím interaktivní audiovizuální techniky.

Lektor: Mgr. Marián Adamík

Termín: úterý 12.35 – 13.20 hod. (3. ročník)

              čtvrtek 11.40 – 12.25 (2. ročník – od listopadu)

Cena: 50 Kč/lekce

Angličtina pro prvňáčky (určeno pro žáky 1. ročníku) - od 1. 11. 2018

Hravou formou se seznámíme se základními slovíčky ze světa kolem nás (barvy, zvířata, počasí .....).

Lektor: Ing. Marcela Šebestová

Termín: pondělí 12.00 – 12.45 hod. 

Cena: 50 Kč/lekce

 

Konverzace v anglickém jazyce pro 2. stupeň

Kroužek je zaměřen na rozvoj komunikační schopnosti v anglickém jazyce na 2. stupni. Každý měsíc bude zaměřen na jiné konverzační téma, Součástí výuky bude také nácvik správné výslovnosti, rozhovory, projekty, prezentace a různá mluvní cvičení.

Lektor: Mgr. Michaela Vondráčková

Termín: pondělí 13.30 – 14.45 hod.

Cena: 50 Kč/lekce

 

 

Základní fráze z německého jazyka

Určeno pro žáky 3. – 5 tříd.

Lektor: Mgr. Jarmila Horová

Termín: úterý 14.00 – 14.45 hod.

Cena: 50 Kč/lekce (dle počtu žáků)

 

Sportovní blok:

Sportovní hry pro 1. – 4. ročník

Sportovní odvětví: košíková, vybíjená, florball, kopaná

Rozvíjení rychlosti, síly, vytrvalosti a obratnosti.

Lektor: Mgr. Jaroslav Kratochvíl
Termín: úterý 13.00 – 14.00 hod. 

Cena: 50 Kč/lekce

 

Sportovní hry pro 5. - 7. ročník

Lektor: Mgr. Pavel Klubert

Termín: úterý 14.15 – 15.00 hod.

Cena: 50 Kč/lekce

 

Florbal

Žáci se seznámí s pravidly hry florbal. Naučí se základní dovednosti s florbalovou hokejkou. Poznají činnosti útočné i obranné a zúčastní se i turnajů.

Lektor:  Mgr. Jaromír Pilc

Termín: pátek 13.00 – 15.00 hod.

Cena: 50 Kč/lekce

 

Gymnastika pro 2. stupeň

Kroužek je určen pro žáky 5. – 9. tříd.

Lektor: Bc. Helena Svobodová

Termín: úterý 15.00 – 16.30 hod. (Sokolovna)

Cena: 100 Kč/lekce

 

Turistický kroužek:

Přihlaste se do turistického kroužku a vyrazte s námi jednou za 5 týdnů v sobotu na výlet. Vybereme zajímavé lokality po okolí.

Lektor: Ing. Marcela Šebestová

Cena: dle nákladů na výlet 

 

Yoga & Pilates

Powe yoga - pokročilí

Lektorka: Martina Šašková tel: 773 277 364

Termín: Pondělí 18:00 - 19:00 hod.

Yoga Flow - začátečníci

Lektorka: Martina Šašková tel: 773 277 364

Termín: Úterý 19:15 - 20:15 hod.

Pilates - pokročilí

Lektorka: Martina Šašková tel: 773 277 364

Termín: Čtvrtek 19:15 - 20:15 hod.

AM Yoga Flow - pro dospělé

Lektorka: Martina Šašková tel: 773 277 364

Termín: Pátek 09:00 - 10:00 hod.

 

 

 

 

 

Ostatní:

 

Vaření

Na kroužku budeme společně připravovat chutná jídla české i zahraniční kuchyně, teplá i studená, sladká i slaná. Dozvíme se něco o tradicích světových kuchyní a specialitách jiných zemí.

Lektor: Bc. Jana Hozmanová

Termín: čtvrtek  1x za 14 dní  15.20 – 17.00 hod.

Cena: 120Kč/lekce

 

Technická liga

Seznámení s technickou dokumentací, výroba podle technické dokumentace, práce s kovem, stavba školních motokár.

Lektor: Mgr. Jaromír Pilc

Termín: pondělí 13.00 – 15.00 hod.

Cena: 50 Kč/lekce

 

Kroužek logického myšlení a deskových her

Pro žáky 1. – 9. tříd.

Lektor: Mgr. Jarmila Horová

Termín: pondělí 13.30 – 14.15 hod. (ve 4.A)

Cena: 20 – 50 Kč/lekce (dle počtu dětí)

 

Věda nás baví

Kroužek bude obsahovat zajímavé pokusy z chemie, fyziky, zeměpisu a další zajímavosti.

Určeno pro žáky 3.- 5. tříd.

Lektor: Mgr. Jarmila Horová

Termín: úterý 13.00 – 14.00 hod.

Cena: bude upřesněna

Kroužek s překvapením

Náplň kroužku: v první části kroužku pohybová aktivita, míčové hry, pohybové hry, tanec, soutěže.., ve druhé části budeme usilovat o všestranný rozvoj dětí – recitace, dramatizace, flétnička, poznávání přírody, tvorba výrobků a jiná překvapení. Naše dovednosti použijeme pro radost ostatním – návštěvy v domově důchodců, jarmarky, vystoupení pro rodiče.

Lektor: Daniela Malíková

Termín: pondělí 13.10 – 14.40 hod. (Sokolovna 2. – 4. třída)

              čtvrtek 13.10 – 14.40 hod. (Sokolovna 1. třída)

 

Počítače – informatika

Náplň kroužku – programování – základy, střih videa, střih zvuku, úpravy fotek, obrázků.

Určeno pro žáky 4. – 8. tříd.      

Lektor:  Mgr. Pavel Klubert

Termín: pátek 12.35 – 13.20

Cena: 50 Kč/lekce

 

Příprava k přijímacím zkouškám z ČJ

Žáci se podrobně seznámí s formou přijímacích testů z českého jazyka. Během školního roku se zaměříme na jednotlivé okruhy testu, komplexní jazykové rozbory, porozumění textu a na celkový rozvoj čtenářské gramotnosti. Žáci budou průběžně vyplňovat komplexní přijímací testy s různým časovým limitem

Kroužek je určen pro žáky 8. a 9 tříd.

Lektor:  Mgr. Michaela Vondráčková

Termín: středa 13.30 – 14.15 hod.

Cena 40 Kč/lekce

 

Připravujeme od prosince:

 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro 9. tř. (ing. Pěnkava).

 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky na gymnázium pro 5. ročník (Mgr. Pilc).

 

Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka pro 5. a 9. tř. (Mgr. Vondráčková)