Navigace

Obsah

Charakteristika MŠ

Mateřská škola Poříčany je vzdělávací instituce, ve které se zaměřujeme na všestranný rozvoj dětí. Podporujeme základní myšlenku, že nejlepších vzdělávacích výsledků dosahuje jedinec v klidném zázemí, které má rodinný charakter.
Rodinné klima, individuální přístup a hledání aktuálního maxima každého dítěte – to jsou přístupy, které uplatňujeme.

Škola je pro děti předobrazem společenství, v němž funguje vzájemná komunikace a týmová spolupráce. Přispívá k utváření norem a návyků důležitých v demokratické společnosti a k vytváření prostředí bezpečí a vzájemné důvěry.
Snahou školy je podnítit děti pro vzdělávání a klademe důraz na zodpovědnost k sobě samým i ke společenství.

Naše mateřská škola je trojtřídní (kapacita 81 dětí), děti jsou rozděleny podle věku.

Provoz ve zděné budově se dvěma třídami byl slavnostně zahájen 1. března 1978. Sousedí se základní školou a školní jídelnou.
Obklopuje ji prostorná školní zahrada, za budovou je stromová výsadba, pole a vodní nádrž.
Ve školním roce 2010/11 byla otevřena nová samostatná modulová budova MŠ, která je v těsné blízkosti ZŠ.

 

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ :

Vzdělávání dětí probíhá během celého dne v MŠ, jeho nejbližším okolí, při vycházkách obcí i přírodou (les), při školních
výletech i akcích.

Uskutečňuje se formou hry, nápodoby, pozorování, tvořivosti, prožitkového učení, plnění jednoduchých pracovních úkolů.
Snažíme se, aby řízené činnosti nepřevažovaly  nad spontánními a byly spolu ve vyrovnaném poměru.
Důležitý je prožitek dítěte.

Připravujeme podmínky tak, aby byly děti v MŠ spokojené, respektujeme individuální potřeby dítěte, omezujeme spěch
a stres. Děti mají příležitost vyjádřit svůj názor, samostatně se rozhodnout, jsou vedeny k samostatnosti, odpovědnosti
za své jednání a konání. Povzbuzovacími hodnoceními jsou pochvala, malá odměna za zvládnutý úkol.

Při vzdělávání využíváme organizační formy:
– individuální práce
– skupinkové práce
– kolektivní činnosti
– spontánní činnosti
– řízené aktivity
– odpočinkové aktivity
Metody práce: vysvětlování, příkladu, požadavku, povzbuzení, hodnocení, popisu, vyprávění, rozhovoru,
názorné ukázky, návodu, příkazu, pochvaly, ale i pokárání a přiměřeného trestu.


AKTIVITY :

Na základě plánů navštěvujeme různá kulturní představení – divadelní, hudební i poznávací výlety za zvířátky,  tradicemi i hvězdami.
Jezdíme za nimi do Prahy,  Nymburka,  Poděbrad,  do sousedních MŠ a některá představení se konají u nás v MŠ.
Děti se mohou zapojit do kroužků,  které hradí rodiče . Neodmyslitelné jsou tradiční akce: Mikuláš, Vánoční besídka,  Masopustní karneval,  Velikonoce,  Den matek,  MDD, školní výlet, slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do 1. ročníku ZŠ a nezapomínáme na oslavy svátků a narozenin našich dětí.


SPOLUPRÁCE :

Vedeme otevřené rozhovory a kontakty s rodiči, rozvíjíme vztahy s dětmi ze ZŠ, předškoláci navštěvují první třídu, navštěvujeme se s dětmi ze sousedních MŠ, jsme v kontaktu s OÚ. Sbíráme navzájem náměty, inspirace a podněty mezi dětmi, učitelkami i okmolím. Jsme v kontaktu s odborníky (dětští lékaři, hygienická stanice, pedagogičtí a logopedičtí odborníci), v místě je pro rodiče i děti odborná pomoc speciální pedagožky.


PROVOZ A POPLATKY :

MŠ je otevřená ve  od pondělí do pátku kromě svátků a některých prázdnin od 6.30 hod. do 17.00 hod. Poplatek za provoz je ve výši 500,-Kč při „Rozhodnutí o přijetí na celodenní docházku“. Platí se vždy do 15. dne v měsíci na měsíc dopředu. Školné neplatí děti předškolní. Částka za stravné je pro celodenní pobyt 31,-Kč/den a dítě po dosažení šestého roku 33,-Kč/den.
Pokud dítě odchází po obědě, dostává domů svačinku. Součástí ceny je pitný režim – celý den volný přístup k tekutinám.
Uzavření provozu je oznámeno v náhlých situacích ihned, ve známých nebo předpokládaných,  dva měsíce dopředu

20.02.2019

EDISON - studenti z celého světa v naší škole

V tomto týdnu navštívili naší školu studenti vysokých škol z Číny, Indonesie, Tchaj-wanu, Ázerbájdžánu, Alžírska a Filipín.

Detail AKTUALITY

13.02.2019

Nepůjde proud v pátek 15. 2. 2019 dopoledne

Podle sdělení ČEZ nepůjde v pátek dopoledne proud. Pro školu to znamená celé dopoledne bez topení a připravujeme studený oběd.

Detail AKTUALITY

11.02.2019

V úterý 12. února 2019 odpadá kroužek informatiky.

Vážení rodiče, dne 12. února 2019 odpadá kroužek informatiky. Děkuji za pochopení Pavel Klubert.

Detail AKTUALITY

18.01.2019

24.1. odpadá kroužek přípravy z matematiky

Dne 24.1. odpadá kroužek přípravy z matematiky pro žáky 5. třídy.

Detail AKTUALITY

18.01.2019

25.1.2019 odpadá kroužek florbalu.

Pan uč. Pilc- 25.1.2019 odpadá kroužek florbalu.

Detail AKTUALITY

06.12.2018

Mikuláš

Mikuláš

Mikuláš ve škole

Detail

06.12.2018

Charitativní jarmárek

Charitativní jarmárek

dne 4. 12. 2018 jsme zopakovali charitativní jarmark.

Detail

25.10.2018

100. let ČSR

100. let ČSR

Přidali jsme se k celorepublikovým oslavám.

Detail

27.09.2018

Svatováclavský běh 27. 9. 2018

Svatováclavský běh 27. 9. 2018

To nejlepší ze dne.

Detail

26.09.2018

Adaptační kurz 6. třídy

Adaptační kurz 6. třídy

Adaptační kurz 6. třídy 23. - 27. 9. 2018 Mukařov

Detail