Navigace

Obsah

A – 1. třída

Učitelky:kočičky

Jiřina Poulová, Jaroslava Procházková

Aktuality:

 

 

REŽIM DNE

6.15

6.15 – 8.00

otevření zařízení

předávání dětí učitelkám

8.00 uzamčení budovy
6.30 – 8.20 hravé činnosti spontánní i řízené, individuální přístupy,
skupinkové i individuální činnosti, příprava na ZŠ
8.20 – 8.45 pohybové aktivity-zdravotní cviky, lokomoční cvičení,
pohybové hry, cvičení rozvíjející sílu a obratnost,
vybrané učitelkou nebo dětmi, hygiena
8.45 svačina, po svačině pokračování v započatých činnostech, příprava nových
9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku: školní zahrada, vycházky / po okolí, obci, do lesa /podle denní přípravy učitelky převlékání, hygiena, příprava na oběd
11.30 oběd
12.00 – 12.30 hygiena, rozchody dětí domů, příprava na odpočinek
12.30 – 14.30 odpočinek na lůžku, klidové, odpočinkové činnosti, čtení pohádek, poslech, prohlížení dětských knih
  vstávání, stlaní postýlek, hygiena, oblékání
14.30 odpolední svačina
15.00 – 16.45 odpolední zájmové činnosti, rozchody dětí domů
16.45 konec provozu, uzamčení vchodu oddělení A a vchodu do areálu ZŠ
   

 

ČINNOSTI V PRŮBĚHU DNE:
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • motivované činnosti a hry na různé náměty, nahodilé i připravené
 • řízené hry s pravidly
 • tvořivé činnosti s různým pracovním a výtvarným materiálem
 • hudební chvilky
 • zábavná cvičení intelektu, hádanky, grafomotorická cvičení
 • jazyková cvičení, výslovnost, vyjadřování
 • pozorování a ochrana přírody
 • televize, film, divadlo
 • práce s knihou
 • individuální činnosti s dětmi ( odstraňování nedostatků, podporování a rozvoj nadání)
 • seznamování s hygienickými, společenskými, kulturními návyky a chováním, rozvoj samostatnosti, péče o své nejbližší okolí
 • seznamování s drobnými pracovními návyky
 • zapojování do tradičních sezónních akcí a činností
 • klidové aktivity na lůžku