Navigace

Obsah

A – 1. třída

Učitelky:kočičky

Jiřina Poulová, Jaroslava Procházková

 

 
 
REŽIM DNE
6.30 – 8.00 příchod do MŠ
8.00 uzamčení budovy
6.30 – 8.30 hravé činnosti spontánní i řízené, individuální přístupy,
skupinkové i individuální činnosti, příprava na ZŠ
8.30 – 9.00 pohybové aktivity-zdravotní cviky, lokomoční cvičení,
pohybové hry, cvičení rozvíjející sílu a obratnost,
vybrané učitelkou nebo dětmi, hygiena
9.00 svačina, po svačině pokračování v započatých činnostech, příprava nových
10.00 – 12.00 příprava na pobyt venku, pobyt venku: školní zahrada, vycházky / po okolí, obci, do lesa /podle denní přípravy učitelky převlékání, hygiena, příprava na oběd
12.00 oběd
12.30 – 13.00 hygiena, rozchody dětí domů, příprava na odpočinek
13.00 – 14.00 odpočinek na lůžku, klidové, odpočinkové činnosti, čtení pohádek, poslech, prohlížení dětských knih
14.00 – 14.45 odpolední zájmové činnosti, dokončování započatých aktivit z dopoledne, příprava na vstup do ZŠ, příprava na svačinu
14.45 odpolední svačina
15.00 – 15.30 zájmové činnosti, individuální, příprava na ZŠ, rozchody dětí domů
15.30 – 15.45 přechod do 1. třídy (oddělení C)
15.45 – 17.00
17.00
hravé činnosti, rozchody dětí domůukončení provozu v 1. třídě, uzamčení vchodu budovy a dveří vchodu do areálu MŠ

 

ČINNOSTI V PRŮBĚHU DNE:
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • motivované činnosti a hry na různé náměty, nahodilé i připravené
 • řízené hry s pravidly
 • tvořivé činnosti s různým pracovním a výtvarným materiálem
 • hudební chvilky
 • zábavná cvičení intelektu, hádanky, grafomotorická cvičení
 • jazyková cvičení, výslovnost, vyjadřování
 • pozorování a ochrana přírody
 • televize, film, divadlo
 • práce s knihou
 • individuální činnosti s dětmi ( odstraňování nedostatků, podporování a rozvoj nadání, aktivní příprava na bezproblémový vstup do ZŠ )
 • návštěvy v 1. třídě ZŠ
 • spolupráce se školním speciálním pedagogem
 • seznamování s hygienickými, společenskými, kulturními návyky a chováním, rozvoj samostatnosti, péče o své nejbližší okolí
 • seznamování s drobnými pracovními návyky
 • zapojování do tradičních sezónních akcí a činností
 • klidové aktivity na lůžku

 

Aktuality:

Rozloučení s předškoláky proběhne ve středu 26.6.2019 od 16hod. ve třídě A.

Srdečně Vás zveme