Navigace

Obsah

B – 2. třída                                            sluníčka

Učitelky:

Věra Trnková, Marta Horová

Aktuality:

 

 

 

 
REŽIM DNE
6.30 – 8.00 příchod do MŠ, převlečení a přezutí dětí
8.00 uzamčení budovy
6.30 – 8.20 hravé činnosti spontánní i řízené, individuální přístupy, skupinkové i individuální činnosti
8.20 – 8.45 pohybové aktivity-zdravotní cviky, lokomoční cvičení, pohybové hry, cvičení rozvíjející sílu a obratnost, vybrané učitelkou nebo dětmi, hygiena
8.50 dopolední svačina, po svačině pokračování v započatých činnostech, příprava nových
9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku: školní zahrada, vycházky / po okolí, obci, do lesa / podle denní přípravy učitelky,  převlékání, příprava na oběd
11.30 oběd
12.00 – 12.30 hygiena, příprava na odpočinek na lůžku, možnost rozchodů domů
12.30 – 14.15 odpočinek, klidové aktivity: pohádky, relaxační hudba
14.15 – 14.30 vstávání, úklid lůžkovin, hygiena, oblékání
14.40 odpolední svačina
15.00 – 15.30 odpolední zájmové činnosti, rozchody dětí domů
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00
přechod do 1. třídy (oddělení C)hravé aktivity, rozchody dětí domů
17.00 konec provozu v 1. třídě, uzamčení vchodu budovy a dveří vchodu do areálu MŠ

 

 

ČINNOSTI V PRŮBĚHU DNE:
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • motivované činnosti a hry na různé náměty, nahodilé i připravené
 • řízené hry s pravidly
 • tvořivé činnosti s různým pracovním a výtvarným materiálem
 • hudební chvilky
 • zábavná cvičení intelektu, hádanky, grafomotorická cvičení
 • jazyková cvičení, výslovnost, vyjadřování
 • pozorování a ochrana přírody
 • televize, film, divadlo
 • práce s knihou
 • individuální činnosti s dětmi
 • seznamování s hygienickými, společenskými, kulturními návyky a chováním, rozvoj samostatnosti, péče o své nejbližší okolí
 • seznamování s drobnými pracovními návyky
 • zapojování do tradičních sezónních akcí a činností
 • klidové aktivity na lehátku