Navigace

Obsah

B – 2. třída                                            sluníčka

Učitelky:

Věra Trnková, Marta Horová,

asistentka pedagoga Veronika Váňová

 

Aktuality:

 

 

REŽIM DNE

6.15 – 6.45 příchod do MŠ oddělení A, převlečení a přezutí dětí, předání učitelce

6.30 - 6.45

 6.45

8.00

přesun dětí na oddělení B

odemčení oddělení B

uzamčení budovy

6.15 – 8.25 hravé činnosti spontánní i řízené, individuální přístupy, skupinkové i individuální činnosti
8.25 – 9.00 pohybové aktivity-zdravotní cviky, lokomoční cvičení, pohybové hry, cvičení rozvíjející sílu a obratnost, vybrané učitelkou nebo dětmi, hygiena
9.00 dopolední svačina, po svačině pokračování v započatých činnostech, příprava nových
10.00 - 12.00 příprava na pobyt venku, pobyt venku: školní zahrada, vycházky / po okolí, obci, do lesa / podle denní přípravy učitelky,  převlékání, příprava na oběd
12.00 oběd
12.30 – 13.00 hygiena, příprava na odpočinek na lůžku, možnost rozchodů domů
13.00 – 14.15 odpočinek, klidové aktivity: pohádky, relaxační hudba
14.15 – 14.35 vstávání, úklid lůžkovin, hygiena, oblékání
14.35

odpolední svačina, po svačině odpolední zájmová činnost,

po 15.00 hod. rozchody dětí domů

15.45 – 16.00 přechod dětí do oddělení A, kde budou děti do odchodu domů
16.00  uzamčení vchodu oddělení B
16.45

konec provozu v 1. třídě, uzamčení vchodu budovy A a dveří

vchodu  do areálu MŠ

 

 

ČINNOSTI V PRŮBĚHU DNE:
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • motivované činnosti a hry na různé náměty, nahodilé i připravené
 • řízené hry s pravidly
 • tvořivé činnosti s různým pracovním a výtvarným materiálem
 • hudební chvilky
 • zábavná cvičení intelektu, hádanky, grafomotorická cvičení
 • jazyková cvičení, výslovnost, vyjadřování
 • pozorování a ochrana přírody
 • televize, film, divadlo
 • práce s knihou
 • individuální činnosti s dětmi
 • seznamování s hygienickými, společenskými, kulturními návyky a chováním, rozvoj samostatnosti, péče o své nejbližší okolí
 • seznamování s drobnými pracovními návyky
 • zapojování do tradičních sezónních akcí a činností
 • klidové aktivity na lehátku