Navigace

Obsah

C – 3. třída - Předškolácisluníčko

Učitelky:

Martina Kadeřábková, Jana Šmídová

Aktuality:

 

 

REŽIM DNE
6.15 – 6.45

příchod do MŠ oddělení "A" - 1. třída, převlékání, předávání dětí učitelce, hravé činnosti

6.45 - 7.00

7.00

8.00

přesun dětí s učitelkou na oddělení C

začátek provozu na oddělení C

uzamčení budovy

7.00 – 8.15 hravé činnosti spontánní i řízené, individuální přístupy,
skupinkové i individuální činnosti, příprava na ZŠ
8.15 – 8.45 pohybové aktivity-zdravotní cviky, lokomoční cvičení, pohybové hry, cvičení rozvíjející sílu a obratnost, vybrané učitelkou nebo dětmi, hygiena
8.45 dopolední svačina, po svačině pokračování v započatých činnostech, příprava nových, příprava na ZŠ
9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku: školní zahrada, vycházky / po okolí, obci, do lesa / podle denní přípravy učitelky, převlékání, příprava na oběd
11.30 oběd
12.00 – 12.30 po obědě hygiena, příprava na odpočinek na lůžku, možnost rozchodu domů
12.30 – dle potřeby nejméně 30 min.

odpočinek na lůžku, klidové aktivity: pohádky, relaxační hudba,

následují odpolední zájmové činnosti, dokončování započatých aktivit z dopoledne, příprava na vstup do ZŠ

příprava na svačinu

14.30 odpolední svačina
14.45  - 15.45 zájmové činnosti individuální, skupinkové, rozchody dětí domů

15.45 - 16.00

16.00

přechod do 1. třídy, oddělení A

UZAMČENÍ VCHODU 3. TŘÍDY, ODDĚLENÍ C

16.45 konec provozu v 1. třídě v oddělení A, uzamčení budovy i areálu školy

 

ČINNOSTI V PRŮBĚHU DNE:
 • hry a činnosti dle přání dětí
 • motivované činnosti a hry na různé náměty, nahodilé i připravené
 • řízené hry s pravidly
 • tvořivé činnosti s různým pracovním a výtvarným materiálem
 • hudební chvilky
 • zábavná cvičení intelektu, hádanky, grafomotorická cvičení
 • jazyková cvičení, výslovnost, vyjadřování, trénink metody Elkonin
 • pozorování a ochrana přírody
 • televize, film, divadlo
 • práce s knihou
 • individuální činnosti s dětmi ( odstraňování nedostatků, podporování a rozvoj nadání )
 • aktivní příprava na bezproblémový vstup do ZŠ
 • návštěvy  v 1.třídě ZŠ
 • spolupráce se školním speciálním pedagogem
 • seznamování s hygienickými, společenskými, kulturními návyky a chováním,
 • rozvoj samostatnosti, péče o své nejbližší okolí
 • seznamování s drobnými pracovními návyky
 • zapojování do tradičních sezónních akcí a činností
 • klidové aktivity na lůžku