Navigace

Obsah

Primární prevence

znakProgram je financován z dotace Středočeského kraje.

Program probíhal v prvním pololetí školního roku 2016/2017

Programy dlouhodobé všeobecné primární prevence ve třídách 4. A, 4. B, 5. a 7. třída, v rozsahu dvou vyučovacích hodin a dvou dvacetiminutových konzultací s třídním učitelem před a po každém bloku primární prevence. V každé třídě budou realizovány 3 bloky, celkem proběhne 9 bloků dlouhodobé všeobecné primární prevence.

Programy jednorázové všeobecné primární prevence ve třídách 6. A, 6. B a 8. třída, v rozsahu tří vyučovacích hodin a dvou dvacetiminutových konzultací s třídním učitelem před a po každém bloku primární prevence. V každé třídě bude realizován 1 blok, celkem proběhnou 3 bloky jednorázové všeobecné primární prevence.

Program jednorázové primární prevence formou exkurze v zařízení K – Centrum Kolín, Prostor Plus o. p. s. pro 8. třídu v rozsahu dvou vyučovacích hodin.