Navigace

Obsah

Vítejte ve 4. A !    

třídní učitelka Regina Rusová

asistentka pedagoga Daniela Třísková

4. A

Informace pro rodiče a děti:

19. 2. proběhne sběr papíru. Papíry doma, prosím, svažte do balíku, zvažte a napište na balík viditelně jeho hmotnost a jméno žáka a třídu. Děkujeme.

* 25. 2. proběhne fotografování (individuální portréty, sady, klíčenky...). Jen pro zájemce, proto se mi musí děti přihlásit, pokud máte o fotografování zájem. Zapište do diářů.

* V pondělí jsme si do čtenářských deníků zapsali vzorový zápis s jasnou osnovou a s důrazem na odstavce, aby děti správně členily text. Také jsme se znovu věnovali vlastnímu hodnocení knihy a vyjádření vlastního názoru. Podle tohoto vzoru mají děti do deníků dále zapisovat a pečlivě dodržovat úpravu zápisů.

Pro nemocné děti: Procvičujte skloňování podstatných jmen rodu středního v jednotném i množném čísle. V matematice písemné násobení, čtení, zápis a porovnávání sedmiciferných čísel, dnes jsme také rýsovali; rovnoběžky, kolmice a trojúhelník (pomocí kružítka). 

* Je třeba se vrátit k procvičování písemného násobení, později i dělení, proto doporučuji stále trénovat i násobilku.

*  Na vlastivědu již nenoste modrou učebnici (zeměpis), od února máme dějepisnou část, proto noste červenou učebnici (dějiny). 

Od 17. 2. platí nový rozvrh hodin. Je v diářích.

Naše škola se zapojí do velké akce Lichožrouti. Prosíme, darujte ve škole ponožky - nové i starší, v páru i single :-). Co nejvíce můžete, ponožek není nikdy dost :-). Děkujeme. 

Ráda bych všechny děti moc podpořila v tom, aby se svědomitě a s radostí ve škole učily, pracovaly pilně, snažily se více a více o úkolech a výzvách přemýšlet, soustředit se, hledat správný postup, pracovat s chybou i s chytáky :-).

4. A

Protože některé děti pracovaly tak pilně a chovaly se tak hezky po celé první pololetí, takže si zaslouží ještě větší pochvalu, ráda je na našich třídních stránkách jmenovitě uvedu (podle abecedy:-) :

Vojta, Týna, Marek, Anička, Terezka, Mája a Karolínka Marešová.

            Hot point:

Nejlepšími čtenáři jsou zatím Julinka, Dominik, Vojta, Ema, Anička, Terezka, Karolínka Marešová, Mája, Kristýnka, Marek, Ondra, Vláďa... 

Domácí úkoly na únor:  

1) Hodně čtěte. Nahlas i tiše pro sebe. Vnímejte obsah čteného textu, přemýšlejte o příběhu, který čtete

2) Při psaní se nehrbte, snažte se držet psací náčiní správně, všichni mně to dokážete předvést ve škole, tak na to myslete i doma. A mluvte a pište ve větách!

3) Procvičujte vyjmenovaná slova (a slova příbuzná), násobilku a převody jednotek.

Jak se učit i doma? Zejména přírodovědu a vlastivědu...

Je třeba trénovat, jak odpovídat na otázky a mluvit ve větách. Stačí i krátké věty. Zahrajte si doma na školu a zkuste své děti vyzkoušet jako paní učitelka:-).

Tip na domácí přípravu z matematiky:

Zkuste děti doma vyzkoušet i z převodu typu 10 dm= 1 m, 100 cm= 1 m, 50 mm= 5 cm, 2 000 m= 2 km apod.

Čtenářské deníky (kniha od Ježíška nebo ze seznamu doporučené literatury) - odevzdání do konce února 2020. Čtenářské deníky dětem přinesu druhý týden v únoru. Při čtení přemýšlejte o obsahu. Děj příběhu pak zkuste někomu převyprávět, stačí krátce. Snažte se mluvit v celých větách a souvětích, neopakujte stále stejná slova, poraďte se s paní učitelkou/ panem učitelem, rodiči aj., jak by se "to dalo říci ještě jinak"... Jakmile budete mít jednu knihu dočtenou, už se pusťte do čtení další knížky.

 

Připravuje se...

4. A

17. února 2020 nás čeká dopravní výchova.

6. března 2020 se bude ve škole konat krásný pořad Bezpečný pes.

16. března 2020 za námi přijede mobilní planetárium

planetarium

Další sběry papíru

Celodenní školní výlet (asi 15. 6.)

Liberec

 

Archiv:

Děti nemají letos žákovské knížky, dostaly však omluvný list - arch papíru, který slouží pro omlouvání nepřítomnosti ve škole, ten pečlivě uložte do vhodného obalu/ desek velikosti A5. Není třeba, aby jej děti nosily denně s sebou do školy.

 

Vzpomínka na š v p:

 

Muhuova stezka míru 1

Muhuova stezka míru 2

Muhuova stezka míru 3

 

 

stavíme pro Muhua

stavíme pro Muhua

 

 

Skalní hřib u Janova nad Nisou                

 

denní režim

 

 

Zapomenutá ISIC:

Pokud dítě zapomene ISIC doma, musí ve ŠJ při výdeji oběda vyčkat do doby, než bude ověřena platba za oběd. Musí proto na konec fronty a zaplacený oběd určitě dostane.

Potřeby na Vv a Pč do 4. třídy:

Vodové barvy, 2 kelímky, tempery a paletku, štetce (1 velký kulatý, 1 malý kulatý, 1 malý plochý a 1 velký plochý), igelitový ubrus, zástěrku/ staré tričko, modelovací hmotu a podložku na modelování, voskovky, lepidlo v tyčince, nůžky, čtvrtky a skicák/ blok s papíry A4, barevné papíry, pastelky.    

Cvičební úbor:

Vhodné delší tepláky, tričko, cvičky/ sportovní obuv do haly, gumička na dlouhé vlasy. Během září a října budeme za hezkého počasí cvičit venku, tzn. cvičky zatím jen do tělocvičny, dětem dejte ten den vhodnou obuv na běhání... V den TV prosím bez šperků a jiných nevhodných doplňků.

 

Třídní učitelka: Mgr. Regina Rusová (konzultace v pondělí, 7. vyučovací hodina, popř. i jindy, vždy po dohodě)
Paní asistentka: DanielaTřísková
Kdo mezi nás patří: Vojta, Dominik, Kristýnka, Týnka, Mareček, Káťa, Julinka, Emička, Bětuška, Kája K., Anička, Terezka, Maruška, Kája M., Ondra, Agi a Vláďa