Navigace

Obsah

Vítejte na stránkách 7. třídy!

 

Třídní učitelka: MVDr. Jana Součková

E-mail: jana.souckova@zsporicany.cz

Asistent pedagoga: Emília Borecká

 

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě

Parlament: Adéla Klinderová, Natálie Dočkalová

Předseda třídy: Vojtěch Vycpálek

Místopředseda: Ilona Nováková

 

Do sedmé  třídy chodí 27 žáků. 

 

Dodržujeme pravidla:

 

1. Respektovat se

2. Naslouchat si

3. Nesoudit ostatní dle vzhledu

4. Chováme se k ostatním tak, jak chceme, aby se chovali oni k nám

5. Neničit cizí majetek

6. Chovat se slušně

7. Táhnout za jeden provaz

8. Mluvit pravdu

9. !!!Dodržujeme tato pravidla!!!

 

11.9. třídní schůzky od 17 hod

25.9. zahradní slavnost od 16 hod

1.10. sportovní den (Svatováclavský běh)

25.10. ředitelské volno

29. - 30.10. podzimní prízdniny

13.11. třídní schůzky

5.12. Mikuláš 

 

 

 

Vánoce ve třídě

vánoce

2

19. 12. Příběh vánočního stromečku – Zámek Loučeň

Loučeňzdobenízdobení2

 

 

6. třída

duhaprojekt

26. 10. Projektový den – 100 let od vzniku ČSR

5.4.2019 Ukliďme Pošembeří

6. třída