ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

Zápis pro školní rok 2024/2025 proběhne dne 10. 4. 2024 od 14:00 do 17:30.

 

více informací k zápisu najdete zde.

B – 1. třída

B – 3. třída                                            sluníčka

Učitelky:

Věra Trnková, Marta Horová

Asistentka: Růžičková M.

 

AKTUALITY:

Odpolední vyzvedávání dětí: 

ukončení provozu MŠ vždy ve třídě, ve které paní učitelky vyučují.

Své děti si budete v odpoledních hodinách (od 15:30 hod.) vyzvedávat na oddělení A, B 

nebo C. Informaci, kde se děti nacházejí, vždy naleznete na dveřích každého oddělení,

popř. v hromadné zprávě na WhatsApp.

 

Režim dne:

6.15 - 8.00     příchod do MŠ, převlékání, předávání dětí učitelce, hravé činnosti

8.00                uzamčení budovy

8.00 - 8.20    hravé činnosti spontánní i řízené, individuální přístupy, skupinkové i individuální                         činnosti, příprava na ZŠ

8.20 - 8.50    pohybové aktivity - zdravotní cviky, lokomoční cvičení, pohybové hry, cvičení                             rozvíjející sílu a obratnost, vybrané učitelkou nebo dětmi

9.00               svačina, po svačině pokračování v započatých činnostech, příprava nových

10.00 - 12.00 pobyt venku: školní zahrada, vycházky (po okolí, obci, do lesa) podle denní                                 přípravy učitelky

12.00              oběd

12.30 - 13.00 rozchody dětí domů, příprava na odpočinek

13.00 - dle potřeby, nejméně 30 minut.                                                                                                                         odpočinek na lůžku, klidové, odpočinkové činnosti (četba pohádek, poslech,                             prohlížení  dětských knih, relaxační hudba)

následují odpolední zájmové činnosti, dokončování započatých aktivit                                         z  dopoledne, nabídka činností s didaktickým zaměřením

14.30             odpolední svačina

14.45 - 15,15 zájmové činnosti individuální, skupinkové, rozchody dětí domů

15.15 - 16.45 přechod na jiná oddělení, či pobyt na oddělení B (pokračování v započatých aktivitách) - odpolední zájmová činnost

16.45             ukončení provozu na oddělení A, B nebo C, uzamčení areálu MŠ

 

Obsah činností v průběhu dne:

- hry a činnosti dle přání dětí                                                                                                                    - motivované činnosti a hry na různé náměty (nahodilé i připravené)                                            - - řízené hry s pravidly                                                                                                                                - tvořivé činnosti s různým pracovním a výtvarným materiálem                                                    - hudební chvilky                                                                                                                                        - zábavná cvičení intelektu, hádanky, grafomotorická cvičení                                                          - jazyková cvičení, výslovnost, vyjadřování                                                                                            - pozorování a ochrana přírody                                                                                                                - televize, film, divadlo, vzdělávací přady                                                                                              - práce s knihou, časopisy                                                                                                                      - individuální činnosti s dětmi (odstraňování nedostatků, podporování a rozvoj nadání, aktivní příprava na bezproblémový vstup do ZŠ                                                                                              - návštěvy v 1. třídě ZŠ                                                                                                                              - spolupráce se škoním metodikem a preventistou                                                                            - seznamování s hygienickými, společenskými, kulturními návyky a chováním, rozvoj samostatnost, péče o své nejbližší okolí                                                                                                - seznamování s drobnými pracovními návyky                                                                                    - zapojování do tradičních sezónních akcí a činností                                                                          - klidové aktivity na lehádku                                       

 

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16
1
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:30
TÝDEN:1695
CELKEM:817941