Navigace

Obsah

Školní družina

Poslání školní družiny – obecné informace

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména aktuálním znění vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, aktuálním znění vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky, aktuálním znění vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění zákona č. 370/2012 Sb., s účinností ke dni 9.11.2012 a dalšími relevantními předpisy ( hygienickými…atd.) 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování a ostatních zájmových útvarů. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, relaxace žáků, podpora talentů, částečně také dohledu nad žáky a přípravou na vyučování. Činnost školní družiny je určena pouze pro žáky prvního stupně základní školy, přednostně pro žáky 1. a 2. tříd.

O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019
ranní družina : 06,40 – 07,40 (  v prostorách školního  klubu )
odpolední družina : 12,00 – 17,00
kapacita školní družiny : 90 míst

 

VYCHOVATELKY:

Eva Petříková vedoucí šk. družiny (1. odd. –  prostory družiny)

eva.petrikova@zsporicany.cz

Daniela Třísková (1. odd. –  prostory družiny) daniela.triskova@zsporicany.cz
Markéta Turecká (2. odd. – prostory klubu) marketa.turecka@zsporicany.cz
Bc. Jana Hozmanová (3. odd. – ve třídě 3.A) jana.hozmanova@zsporicany.cz

Daniela Malíková

 

   
Tel. kontakty: 1., 2. oddělení: 776 017 814
  3. oddělení: 774 491 255
     
     

 

KONZULTAČNÍ HODINY po předchozí dohodě .

 

Žádáme rodiče

/zákonné zástupce, aby své děti vybavili starším oblečením na zahradu (dle aktuálního počasí), které mohou umazat, případně poničit, dále papírovými kapesníky (na školní rok) a zajistili dětem odpolední svačinu a pití. Za příznivého počasí pobýváme pravidelně venku na zahradě, sportovním hřišti nebo v lese, je tedy nutné odnášet každý pátek špinavé oblečení domů na vyprání. V zimním období, pokud je sníh, chodíme s dětmi sáňkovat, proto vybavte děti nepromokavým zimním oblečením a náhradním, na převléknutí.

Děkujeme.


Zároveň prosíme rodiče/zákonné zástupce, aby nám aktualizovali změny ve svých telefonních číslech, odchodech dětí, jejich zdravotních omezeních atd. V době řízené výchovné činnosti ( 13,00 – 14,45 ) není možné dítě vyzvedávat. V případě mimořádné situace prosíme, aby nám toto sdělili předem nebo písemně, či se operativně dohodli s vychovatelkou daného oddělení. V zájmu bezpečnosti svých dětí – našich svěřenců, prosíme o respektování nutnosti oznamovat vyzvednutí dítěte vychovatelce. Není bezpečné a možné dítě vyzvednout bez našeho vědomí, např. ze školní jídelny, vzkázat mu, aby dorazilo před školu, apod. Pár vteřin a kroků navíc může být, z hlediska bezpečnosti žáka, rozhodující a bezpečnost dětí nesnese kompromisu.

REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY

12.00  – 13.00 vyzvedávání (odchody) žáků po obědě (přední vchod školy)
13.00  – 14.45 řízená výchovná činnost, relaxační a odpočinkové činnosti, pracovní, hudební, tělesné, výtvarné a dramatické činnosti, pobyt v zahradě školy, vycházky do okolí
14.45 – 15.00 hygiena, svačina
15.00 – 15.30 odchody žáků na autobus, vyzvedávání rodiči, převádění žáků 2., 3. a 4. odd. do budovy školní družiny 
15.30 – 17.00 relaxační hry v herně/zahradě školy, příprava na vyučování ( 3. oddělení, 4. oddělení ), odchody žáků
   

3. a 4. odd. přechází v 15.00 hod. zadním vchodem školy ( kde je také možno si dítě v tuto dobu vyzvednout) do budovy školní družiny. 2. odd. přechází též v 15.00 hod. z prostor bytu do budovy školní družiny.

Vyzvedávání dětí ze školní družiny do 13.00 hod. předním vchodem budovy, od 15.00 hod. zadním vchodem budovy.