Navigace

Obsah

Školní jídelna

Vedoucí školní jídelny: Karel Nehasil
Tel: 321 695 374
E-mail: karel.nehasil@zsporicany.cz
   
Úřední hodiny: Pondělí 14,00 – 16,00 hod.

 

Kuchařky a kuchař:

Dana Nováková, Dagmar Králová, Iveta Homolová,  Renata Weissová, Jana Bydláková, Věra Doležalová. 

Odhlašování stravy:

nejpozději do 7:00 hod. osobně, telefonicky, e-mailem.
telefon: 321 695 374

V první den nepřítomnosti žáka je možné si vyzvednout neodhlášený oběd do vlastních nádob v době od 11.00  do 11,15 hodin. Za včas neodhlášený oběd není poskytována žádná náhrada.

Obědy se platí převodem na účet č. 20435191/0100 do 20. dne v měsíci – na měsíc následující. V září se platí na měsíc září i říjen!!

Pokud chcete pravidelně platit fixní částku trvalým příkazem za stravování svého dítěte, zasílejte v případě ZŠ 400 Kč, v případě MŠ 650 Kč měsíčně do 20. v měsíci a Váš účet bude vyrovnán v měsíci červnu. Po dohodě s vedoucím školní jídelny p. Nehasilem, je možné hradit za stravné i jiné fixní částky.

 

Ceny obědů : Platné od 1. 9. 2019

1. – 4. třída (do 11 let): 26,- Kč
5. – 9. třída (do 15 let): 28,- Kč
9. třída nad 15 let: 33,- Kč
   
MŠ do 6. let celodenní strava: 37,- Kč
MŠ nad 6. let celodenní strava: 39,- Kč
   
Důchodci: 53,- Kč
   
Cizí strávníci + děti v době nemoci: 58,- Kč

 

Pokud žáci v následujícím školním roce již nebudou docházet, byla jim částka za neodebrané obědy vrácena na konci školního roku. Částka na další měsíc je žákům oznámena na webových stránkách školy.