Navigace

Obsah

KONTAKTY

Zaměstnanci

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Poříčany

e-mail na jednotlivé učitele:    jmeno.prijmeni@zsporicany.cz

 

Ředitel ZŠ a MŠ: Václav Pěnkava výuka M, ICT 
     
Základní škola:    
Zástupce ředitele školy Miroslava Musilová

řídí pedagogicko výchovnou
činnost v ZŠ, kariérový poradce

výuka FY, OV

     
Poradenský útvar: Tomáš Hradecký výchovný poradce, nápravy integrovaných žáků
  Alena Votická preventista sociálně patologických jevů
  Speciální pedagog neobsazeno
     
Učitelé 1. stupeň ZŠ:

Alena Votická

třídní učitelka 1.A třídy

členka školské rady

  Iveta Pape třídní učitelka 1.B třídy
  Tomáš Hradecký třídní učitel 2.A třídy
  Jana Mertlíková třídní učitelka 2.B třídy
  Jaroslav Kratochvíl třídní učitel 3.A třídy
  Jarmila Horová třídní učitelka 3.B třídy
  Eva Fišerová

třídní učitelka 4.B třídy,

koordinátor ŠVP,
členka školské rady

  Regina Rusová třídní učitelka 4.A třídy
 

Jarmila Horová,

Ivo Vypler

třídní učitelka 5.A třídy
  Matouš Kotek třídní učitel 5.B třídy
  Michaela Karcolová asistent pedagoga
  Daniela Třísková asistent pedagoga
  Eva Hollasová asistent pedagoga
  Nikola Antoniadu asistent pedagoga, AJ
     
Učitelé 2. stupeň ZŠ: Marcela Šebestová třídní učitelka 6. třídy
  Jana Součková třídní učitelka 7. třídy
  Zuzana Vaníčková třídní učitelka 8. třídy
  Miroslava Musilová třídní učitelka 9.A třídy
  Michaela Vondráčková třídní učitelka 9.B třídy
  Pavel Klubert výuka Z, ICT, TV
  Jitka Vohánková výuka RJ, PČ, CH
  Václav Drda výuka D, OV
  Marián Adamík výuka AJ, Vlastivěda
  Ivo Vypler výuka M, Fy, PČ
  Jana Králová asistent pedagoga
  Jana Hozmanová asistent pedagoga
  Sabina Vosecká asistent pedagoga
  Irena Zvěřinová asistent pedagoga
     
     
Ekonomický útvar:    
Ekonomka ZŠ a MŠ Jana Šafářová ekonomika školy,
úsek úklidu ZŠ a MŠ
Asistentka ŘŠ Eva Petříková  
     
Provozní útvar:    
Uklizečky Jitka Friedová  
  Kateřina Barborová  
  Iveta Homolová  
     
Recepční Daniela Štěpánová  
Školník Milan Klindera obsluha plynových kotelen
a kotlů
     
Školní jídelna:    
Vedoucí školní jídelny Karel Nehasil  
Vedoucí kuchař Dana Nováková  
Kuchaři a kuchařky Dagmar Králová  
  Jana Bydláková  
  Iveta Homolová  
  Věra Doležalová  
  Renata Weissová kuchařka pro MŠ
     
Školní družina:    
Vedoucí vychovatelka Eva Petříková   členka školské rady
Vychovatelky Jana Hozmanová  
  Markéta Turecká  
  Daniela Třísková  
     
     
Mateřská škola:    
Vedoucí učitelka MŠ Věra Trnková 2. třída MŠ – budova B
Učitelky MŠ Marta Horová 2. třída MŠ – budova B
  Jaroslava Procházková 1. třída MŠ – budova A
  Jiřina Poulová 1. třída MŠ – budova A
  Martina Kadeřábková 3. třída MŠ – budova C
  Jana Šmídová 3. třída MŠ – budova C
  Veronika Váňová asistent pedagoga
Uklizečky Michaela Juřicová Zdeňka Dlouhá  
Školnice Renata Weissová