Navigace

Obsah

KONTAKTY

Zaměstnanci

ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Poříčany

e-mail na jednotlivé učitele:    jmeno.prijmeni@zsporicany.cz

 

Ředitel ZŠ a MŠ: Václav Pěnkava výuka M, 
     
Základní škola:    
Zástupce ředitele školy Miroslava Musilová

řídí pedagogicko výchovnou
činnost v ZŠ, kariérový poradce

výuka FY, CH

     
Poradenský útvar: Tomáš Hradecký výchovný poradce, nápravy integrovaných žáků
  Alena Votická preventista sociálně patologických jevů
  Speciální pedagog Tomáš Hradecký
     
Učitelé 1. stupeň ZŠ: Eliška Lucie Sochůrková třídní učitelka 1.A třídy
  Regina Rusová třídní učitelka 1.B třídy
  Alena Votická

třídní učitelka 2.A třídy

členka školské rady

  Iveta Pape třídní učitelka 2.B třídy
  Tomáš Hradecký třídní učitel 3.A třídy
  Jana Mertlíková třídní učitelka 3.B třídy
  Jaroslav Kratochvíl třídní učitel 4.A třídy
  Jarmila Horová třídní učitelka 4.B třídy
  Monika Nehasilová třídní učitelka 5.A třídy
 

Eva Fišerová

třídní učitelka 5.B třídy,  koordinátor ŠVP,
členka školské rady

  Michaela Karcolová asistent pedagoga
  Daniela Třísková asistent pedagoga
  Eva Hollasová asistent pedagoga
     
Učitelé 2. stupeň ZŠ: Ivo Vypler třídní učitel 6.A třídy; M, Fy
  Matouš Kotek třídní učitel 6.B třídy; ČJ
  Marcela Šebestová třídní učitelka 7. třídy; AJ, M
  Jana Součková třídní učitelka 8. třídy; PP
  Zuzana Vaníčková třídní učitelka 9. třídy; NJ, HV, VV
     
  Pavel Klubert výuka Z, ICT, TV
  Jitka Vohánková výuka RJ, PČ, CH
  Václav Drda výuka D, OV, ČJ
  Alena Černá výuka Z, AJ
  Jana Bortlíková výuka D, OV, VkZ
     
  Nikola Antoniadu asistent pedagoga
  Jana Králová asistent pedagoga
  Sabina Vosecká asistent pedagoga
  Irena Zvěřinová asistent pedagoga
     
     
     
Ekonomický útvar:    
Ekonomka ZŠ a MŠ Jana Šafářová ekonomika školy,
úsek úklidu ZŠ a MŠ
Asistentka ŘŠ Eva Petříková  
     
Provozní útvar:    
Uklizečky Jitka Friedová  
  Kateřina Barborová  
  Iveta Homolová  
     
Recepční Daniela Štěpánová  
Školník Milan Klindera obsluha plynových kotelen
a kotlů
     
Školní jídelna:    
Vedoucí školní jídelny Karel Nehasil  
Vedoucí kuchař Dana Nováková  
Kuchaři a kuchařky Dagmar Králová  
  Jana Bydláková  
  Iveta Homolová  
  Věra Doležalová  
  Renata Weissová

 

     
Školní družina:    
Vedoucí vychovatelka Eva Petříková   členka školské rady
Vychovatelky Daniela Třísková  
  Markéta Turecká  
  Martina Uhlířová  
     
     
Mateřská škola:    
Vedoucí učitelka MŠ Věra Trnková 2. třída MŠ – budova B
Učitelky MŠ Marta Horová 2. třída MŠ – budova B
  Jaroslava Procházková 1. třída MŠ – budova A
  Jiřina Poulová 1. třída MŠ – budova A
  Martina Kadeřábková 3. třída MŠ – budova C
  Jana Šmídová 3. třída MŠ – budova C
  Veronika Křápová asistent pedagoga
Uklizečky Michaela Juřicová   
Školnice Angelika Kalašová