Navigace

Obsah

Charakteristika ZŠ

Našim žákům nabízíme:

Výuka:

 • Od září 2007 probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu „ZŠ Poříčany“, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. Naše motto vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu – „otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti“.
 • Budeme děti vzdělávat tak, aby mohly uplatnit své individuální předpoklady, aby se jejich vzdělávání odvíjelo od jejich převažujících zájmů, schopností a reálných hranic možností.
 • Umožníme žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, ale i žákům nadaným se začlenit a přiměřeně realizovat.
 • Vytváříme důstojné a zdravé prostředí, v němž je vztah k žákům chápán a uplatňován jako vztah k partnerům a účastníkům vzdělávání. ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti.

 

S čím se u nás setkáte?
 • Jsme škola rodinného typu.
 • Každému žákovi se věnujeme individuálně.
 • Možnost konzultací dětí, ale i rodičů s učiteli i speciálním pedagogem.
 • Ve škole funguje výchovné, kariérové poradenství, zaměřujeme se i na prevenci sociálně patologických jevů.
 • Snažíme se usnadnit předškolákům přechod do školy kvalitní přípravou, na které se podílí i speciální pedagog.
 • Zkušení a ochotní pedagogové.
 • V první třidě kroužek anglického jazyka.
 • Od druhé třídy výuka anglického jazyka jako povinného předmětu.
 • Od sedmé třídy možno studovat druhý cizí jazyk.
 • Výuka informatiky již od čtvrtého ročníku.
 • Učebna s interaktivní tabulí.
 • Moderní multifunkční učebna výpočetní techniky.
 • Velká úspěšnost při přijímacích zkouškách na střední školy.
 • Lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní výlety.
 • Průběžné sledování výsledků v porovnání s ostatními školami v ČR.
 • Velké množství doprovodných aktivit (divadla, zoo, kulturní památky).

 

Využití volného času:
 • Velké množství zájmových kroužků – podle zájmu dětí (taneční aerobik, šikovné ruce, vybíjená, zdravotní, malý podnikatel, němčina hrou, hra na sopránové flétny).
 • Svůj volný čas mohou děti trávit v průběhu volných hodin nebo po vyučování v nově zřízeném ŠKOLNÍM KLUBU.
 • Volný přístup k internetu.
 • Tělovýchovné zařízení v přírodě, využitelné i mimo výuku.

 

Školní družina:

 • Provoz od 11,30 do 17.00 hodin.
 • Za hezkého počasí možnost využití přírodní tělocvičny v areálu školy.
 • Řada kulturních aktivit, tvorba krásných dekorativních výrobků.

 

Školní jídelna:

 • Nápojový automat, možnost zakoupení svačin.
 • Jídlo vysoké kvality, chlazené i teplé nápoje, pestrý jídelníček.
 • Dodržování nejpřísnějších hygienických norem.

25.10.2020

Uzavření MŠ Poříčany

Ve dnech 26. a 27. 10. bude Mateřská škola z preventivních důvodů uzavřena. Dnes jsme byli informováni, že dítě z MŠ přišlo do kontaktu s pozitivně testovaným člověkem. O dalším provozu MŠ vás budeme informovat po otestování výše zmíněného dítěte.

Detail AKTUALITY

23.10.2020

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

Od 24. 10. do 1. 11. 2020 mají děti základní školy podzimní prázdniny. O způsobu výuky po prázdninách, tedy od 2. listopadu vás budeme informovat na tomto místě.

Detail AKTUALITY

16.10.2020

Vyšlo nové číslo časopisu Fčelka

ODPOČIŇTE SI NA CHVILKU OD DÁLKOVÉ VÝUKY A PŘEČTĚTE SI NOVOU FČELKU!

Detail AKTUALITY

09.10.2020

DISTANČNÍ VÝUKA

Ve dnech 14. - 23. 10. 2020 bude u všech žáků školy probíhat distanční výuka. Plán výuky pro 2. stupeň naleznete níže. O způsobu výuky na prvním stupni Vás budou informovat třídní učitele. Požadavky na zápůjčku počítačů předejte třídnímu učiteli nejpozději 14. 10. 2020 do 12:00 hodin. ŽÁDÁME RODIČE - DOHLÉDNĚTE NA ČINNOST VAŠICH DĚTÍ. Podzimní prázdniny budou celý týden od 24. 10. do 1. 11. 2020. Informace se můžou měnit podle epidemiologické situace v kraji. Mateřská škola funguje ZATÍM bez změn.

Detail AKTUALITY

07.10.2020

Sanitární den ve škole.

Dne 16. 11. 2020 bude zavřena škola i školka. Využijte prodloužený víkend k odpočinku.

Detail AKTUALITY