ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

Schůzka rodičů dětí z MŠ se koná ve středu 26.6. od 17 hodin v budově MŠ. Jmenný seznam a rozdělení dětí bude vyvěšen na dveřích jednotlivých oddělení.

 

Projekty Pošembeří

logo

logo

Rekonstrukce střechy školní družiny  – srpen 2014

V průběhu měsíce srpna 2014 byla zrekonstruována střecha na školní družině. Finanční prostředky na tuto akci budou poskytnuty SZIF prostřednictvím MAS Pošembeří a za spoluúčasti Obce Poříčany. Poděkování patří také paní starostce Mgr. Haně Teršové, bez jejíž iniciativy a ochoty by tento projekt nevznikl.

 

střecha školní družiny před rekonstrukcí
Střecha školní družiny před rekonstrukcí
 
Rekonstrukce v plném proudu ...
Rekonstrukce v plném proudu ...
 
Pokračujeme ...
Pokračujeme ...
 
Hotovo !
Hotovo !

 

Dětské hřiště u nové MŠ – červen 2013

Naší škole se podařilo získat finanční prostředky pro realizaci dětského hřiště při nové MŠ v Poříčanech. Vše běželo podle plánu a na přelomu měsíce května a června zahrádku za školkou ozdobilo devět nových herních prvků, jimž nemuselo ustoupit téměř nic ze stávající zahrady. To byl hlavní záměr celého projektu. Členitý prostor tak dostal pro děti nový náboj. Ihned po otevření hřiště, které proběhlo 15.6. 2013 v rámci oslav 80. výročí otevření budovy školy, byly všechny prvky dětmi prověřeny a spokojené úsměvy byly všem realizátorům projektu tou největší odměnou.

Dětské hřiště po realizaci, červen 2013
Dětské hřiště po realizaci, červen 2013
 
Naši nejmladší ..., září 2014
Naši nejmladší ..., září 2014
 
Zahajujeme školní rok 2014-15, Sluníčka
Zahajujeme školní rok 2014-15, Sluníčka