ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

Schůzka rodičů dětí z MŠ se koná ve středu 26.6. od 17 hodin v budově MŠ. Jmenný seznam a rozdělení dětí bude vyvěšen na dveřích jednotlivých oddělení.

 

Recyklohraní

Recyklohraní u nás ve škole a školce

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Projekt byl zahájen na podzim roku 2008 a Základní a Mateřská škola Poříčany patřila mezi první školy, které se k projektu připojily. V průběhu roku plní děti, za pomoci svých učitelů, úkoly týkající se nejrůznějších oborů, ale vždy se společným jmenovatelem, kterým je ochrana životního prostředí a význam recyklace. Úkoly jsou zadávány v různé náročnosti, takže jsou zapojeny děti jak v mateřské škole, tak v základní, učitelé i pan školník. Škola se stala místem zpětného odběru baterií a drobného elektroodpadu. Za tento odevzdaný „odpad“ a splněné úkoly jsou v rámci projektu přidělovány body, které děti mohou směnit za dárky. Naši žáci si vybrali např. digitální fotoaparát, diktafon, který slouží školní redakci, reprobedny do školního klubu, volejbalový míč apod.

Protože se zpětný odběr ukázal jako potřebný, Základní škola se stala dále místem zpětného odběru papíru, plastu (díky OÚ Poříčany, který nechal do areálu školy nainstalovat kontejnery), úsporných žárovek a upotřebeného stolního oleje.

Vypotřebené baterie, opotřebované varné konvice či jiné drobné elektrospotřebiče, nefunkční úsporné žárovky nebo zářivky, slitý olej z vaření (v PET lahvi) můžete donést do školy i Vy. Každý náš školák Vám poradí kam „s tím“

Jana Šafářová, koordinátoka projektu Recyklohraní