Úprava webu

Dovolujeme si vás upozornit, že právě probíhají úpravy našeho webu. Prosím mějte trpělivost s občasnými výpadky a neupraveností vzhledu. Děkujeme! Každý příspěvek otevřete kliknutím na nadpis.

Výsledky zápisu do 1. třídy Základní školy Poříčany.

  Dne 5. dubna 2017 proběhl zápis do 1. třídy Základní školy. Zápisu se zúčastnilo 43 dětí z Poříčan a okolí. Výsledky zápisu najdete v tomto příspěvku  níže podle registračních čísel vám přidělených při zápisu. Přijatí žáci: 001, 002, 003, 004, 005, 007,...

Ukliďme Pošembeří – ukliďme Poříčany

Již pošesté se obec Poříčany ve spolupráci s místními spolky letos připojí k jarnímu úklidu. Žáci školy se plánované akce zúčastní v pátek 7. 4. 2017. V případě velmi špatného počasí se budeme učit. Sraz účastníků je v sobotu 8. dubna v 8.30 u...

Noc s Andersenem

Dne 30. března 2017 se naše škola připojila k celoevropské čtenářské akci "Noc s Andersenem". Bližší informace na http://www.nocsandersenem.cz/ Akce se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd se svými učitelkami. Měli jsme možnost setkat se s výraznými postavami současné...

Velký úspěch v soutěži vypravěčů

Dne 27.3. 2017 se v divadle Minor náš žák 6.A třídy Luděk Melich umístil na krásném třetím místě ve své kategorii  - 2. stupeň -  v klání vypravěčů a čtenářů z celé České republiky...

Úspěch v celostátní soutěži Eurorebus Junior!

Díky žákům 2. A pod vedením paní učitelky Jarmily Horové jsme získali dostatečný počet bodů a stejně jako loni i letos tak postupujeme do krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus Junior.   Základní kolo probíhalo ve třech korespondenčních etapách a žáci museli...

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské...

Hodnocení výtvarné soutěže s dopravní tématikou.

Dne 3. 3. 2017 proběhlo za účasti zástupců DDH Kolín, SMSK, a.s., BESIP a metodičky výtvarné výchovy DDM Kutná Hora hodnocení výtvarných prací zaslaných do výtvarné soutěže s dopravní tématikou. Hlavními kritérii hodnocení bylo výtvarné zpracování a dodržení zadaného...

Kurz plavání ZŠ

Vážení rodiče přihlášených dětí, dovoluji si připomenout, že 31. 3. 2017 bude zahájen kurz plavání ZŠ. Prosím Vás o kontrolu, zda jste již provedli úhradu kurzu, pokud ne, učiňte tak co nejdříve (č.ú. 20435191/0100, v.s. stejný jako při platbách stravného). Děkuji,...

Celorepublikový úspěch

Luděk Melich, žák 6. A, postoupil do celostátního finále soutěže VYPRAVUJ! aneb klání vypravěčů. V níže uvedeném odkazu si můžete prohlédnout jeho příspěvek do soutěže "Deník malého Poseroutky" a pokud se Vám bude líbit, udělte mu "like". Jménem Ludi děkujeme za...