Úprava webu

Dovolujeme si vás upozornit, že právě probíhají úpravy našeho webu. Prosím mějte trpělivost s občasnými výpadky a neupraveností vzhledu. Děkujeme! Každý příspěvek otevřete kliknutím na nadpis.

Dorazili jsme na školu v přírodě.

Dojeli jsme v pořádku, nikomu se neudělalo nedobře, penzion je na krásném místě. Po cestě jsme viděli některé kopce ještě se sněhem. Při ubytování se ozývaly výkřiky typu: " To je pěknej pokoj." K obědu jsme měli guláš a po odpoledním klidu jsme vyrazili na pašeráckou...

Hravá logopedie doma i ve škole

Zveme Vás na besedu, kde si prakticky vyzkoušíte, co všechno lze dělat, aby řečová výchova byla pro děti i rodiče zábavou. Místo konání: Nová budova MŠ Kdy: úterý 16.5. 2017 Čas: 16.30 Na setkání se těší Mgr. Květa Suchánková,...

Školní kolo dopravní soutěže

Dne 4. května proběhlo školní kolo dopravní soutěže. Žáci se ukázali jako velmi šikovní. Bude těžké vybrat ty nejlepší na okresní kolo, které proběhne 25. 5. 2017 v Kolíně. Děkujeme všem soutěžícím i rozhodčím za bezproblémový průběh....

Zápis do mateřské školy Poříčany.

Zápis do MŠ Poříčany proběhne dne 3. 5. 2017 (středa) v kanceláři základní školy Poříčany. Sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz. Kritéria pro přijetí do MŠ Poříčany: Dítě dosáhne k 1. 9. 2017 věk 4 let a je trvale hlášen v obci Poříčany nebo Hořany. Dítě...

Výsledky zápisu do 1. třídy Základní školy Poříčany.

  Dne 5. dubna 2017 proběhl zápis do 1. třídy Základní školy. Zápisu se zúčastnilo 43 dětí z Poříčan a okolí. Výsledky zápisu najdete v tomto příspěvku  níže podle registračních čísel vám přidělených při zápisu. Přijatí žáci: 001, 002, 003, 004, 005, 007,...

Ukliďme Pošembeří – ukliďme Poříčany

Již pošesté se obec Poříčany ve spolupráci s místními spolky letos připojí k jarnímu úklidu. Žáci školy se plánované akce zúčastní v pátek 7. 4. 2017. V případě velmi špatného počasí se budeme učit. Sraz účastníků je v sobotu 8. dubna v 8.30 u...

Noc s Andersenem

Dne 30. března 2017 se naše škola připojila k celoevropské čtenářské akci "Noc s Andersenem". Bližší informace na http://www.nocsandersenem.cz/ Akce se zúčastnili žáci 1. a 2. tříd se svými učitelkami. Měli jsme možnost setkat se s výraznými postavami současné...

Velký úspěch v soutěži vypravěčů

Dne 27.3. 2017 se v divadle Minor náš žák 6.A třídy Luděk Melich umístil na krásném třetím místě ve své kategorii  - 2. stupeň -  v klání vypravěčů a čtenářů z celé České republiky...

Úspěch v celostátní soutěži Eurorebus Junior!

Díky žákům 2. A pod vedením paní učitelky Jarmily Horové jsme získali dostatečný počet bodů a stejně jako loni i letos tak postupujeme do krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus Junior.   Základní kolo probíhalo ve třech korespondenčních etapách a žáci museli...

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské...