Zápis do 1. třídy Základní školy.

Dne 5. dubna proběhne v prostorách školy zápis do 1. třídy. Zápis proběhne v době od 13:00 do 18:00 hodin. S sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, případnou žádost o odklad s doporučením poradenského střediska a dětského lékaře. Na tomto místě si můžete zajistit čas pro zápis bez zbytečných front.    -    otevřít registraci k zápisu

Úspěch v celostátní soutěži Eurorebus Junior!

Díky žákům 2. A pod vedením paní učitelky Jarmily Horové jsme získali dostatečný počet bodů a stejně jako loni i letos tak postupujeme do krajského kola vědomostní soutěže Eurorebus Junior.   Základní kolo probíhalo ve třech korespondenčních etapách a žáci museli postupně splnit tři úkoly: namalovat vlajky všech států, které sousedí s Českou republikou; libovolné zvíře, žijící v Česku ve volné přírodě a nakreslit buď Pražský hrad, nebo Karlův most.   V krajském kole, které se bude konat 26. 4. v Praze, nás bude reprezentovat tříčlenný tým (po jednom zástupci ze třetí, čtvrté a páté třídy) a o výsledcích vás samozřejmě budeme informovat. Držte nám palce!

Informace o povinném předškolním vzdělávání

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Celý text:    msmt_povinne_predskolni_vzdelavani_info_rodice

Hodnocení výtvarné soutěže s dopravní tématikou.

čtěte dále...

Kurz plavání ZŠ

Vážení rodiče přihlášených dětí, dovoluji si připomenout, že 31. 3. 2017 bude zahájen kurz plavání ZŠ. Prosím Vás o kontrolu, zda jste již provedli úhradu kurzu, pokud ne, učiňte tak co nejdříve (č.ú. 20435191/0100, v.s. stejný jako při platbách stravného). Děkuji, Jana Šafářová.

Celorepublikový úspěch

Luděk Melich, žák 6. A, postoupil do celostátního finále soutěže VYPRAVUJ! aneb klání vypravěčů. V níže uvedeném odkazu si můžete prohlédnout jeho příspěvek do soutěže "Deník malého Poseroutky" a pokud se Vám bude líbit, udělte mu "like". Jménem Ludi děkujeme za podporu.
https://www.youtube.com/channel/UCUqgJiq6P8_s80uzJUNF-6A/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd  

Noc s Andersenem

Dne 30. března 2017 se naše škola připojí k celoevropské čtenářské akci "Noc s Andersenem". Bližší informace na http://www.nocsandersenem.cz/

Letos pořádáme akci pro 1. ročníky, čtenářský kroužek 1. stupně a zájemce z druhých tříd.

Naše čtení nám přijdou zpříjemnit:

spisovatelka, ilustrátorka, režisérka kreslených filmů Galina Miklínová

a

spisovatelka, scénáristka, překladatelka  Eva Papoušková.

 

Družina udržuje staré zvyky – Masopustní průvod Poříčany

 

Lyžařský výcvik

  V neděli 22. ledna jsme zahájili lyžařský výcvik. Ubytováni jsme na chatě Kamenice v Josefově Dole.
Sněhové podmínky úžasné.    Lyžařské schopnosti úžasné.
 

Den otevřených dveří

Dne 31. 1. 2017 pořádáme v ZŠ i MŠ den otevřených dveří v době od 08:30 do 15:00 hodin.
  • Možnost prohlédnout si školu i školku.
  • Možnost podívat se do hodiny (nutno dodržovat přestávky - nelze vstupovat do hodiny v průběhu vyučování)
  • V MŠ je možné navštívit třídu mimo dobu odpočinku, tedy od 8:30 do 11:30 a 15:00 - 17:00 hodin.