ZŠ a MŠ Poříčany
ZŠ T.G.M. a MŠ Poříčany

Schůzka rodičů dětí z MŠ se koná ve středu 26.6. od 17 hodin v budově MŠ. Jmenný seznam a rozdělení dětí bude vyvěšen na dveřích jednotlivých oddělení.

 

Modernizace technologií a vybavení jídelny

Modernizace technologií a vybavení jídelny ZŠ Poříčany

„Příjemce dotace: Obec Poříčany“

Č. projektu: 18/005/19210/120/128/004230

Projekt "Modernizace technologií a vybavení jídelny ZŠ Poříčany" je financován dotací z Programu rozvoje venkova ČR v rámci opatření "Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje", jehož cílem je  podpora konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Pošembeří. 

Celkové náklady projektu: 1.418.253,- Kč vč. DPH

Celková výše dotace: 800.000,- Kč

Předmět projektu:  Projekt řeší pořízení elektrického konvektomatu s kapacitou 20 gastronádob a celonerezového elektrického kotle o objemu 270 l pro školní jídelnu příspěvkové organizace obce, Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola Poříčany. Díky novému konvektomatu a elektrickému varnému kotli má jídelna možnost vařit jídla šetrnější technologií,  díky čemuž jsou pokrmy chutnější, zdravější a celkově kvalitnější. Nové spotřebiče rovněž umožní efektivněji využívat el. energii, zkrátit dobu přípravy jídel a v důsledku může dojít i k úspoře spotřeby el. energie.  

Vyvěšeno: 16. 11. 2022Datum sejmutí: 31. 12. 2028Zodpovídá: Hana Teršová

logo

                                  logo III